Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τις διαταραχές μάθησης & προσοχής

Μάθησης & προσοχής

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Διαταραχή ανάγνωσης (Δυσλεξία)

Διαστρεβλώσεις, υποκαταστάσεις ή παραλείψεις στην μεγαλόφωνη ανάγνωση αλλά και στη σιωπηλή. Αργός ρυθμός ανάγνωσης και λανθασμένη κατανόηση.

Κριτήρια:

 • Η επίδοσή του στην ανάγνωση είναι σημαντικά χαμηλότερη από την αναμενόμενη για την ηλικία, τη σχολική τάξη και για το επίπεδο νοημοσύνης του
 • Τα μαθησιακά προβλήματα επηρεάζουν σημαντικά τη σχολική επίδοση ή τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής
 • Εάν υπάρχει αισθητηριακό έλλειμα αλλά οι μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνούν αυτές που σχετίζονται με το έλλειμα
Διατααραχή μαθηματικών (Δυσαριθμία)

Η ικανότητα στα καμθηματικά είναι σημαντικά κάτω από το προσδοκόμενο επίπεδο.

Κριτήρια:

 • Η επίδοσή του στα μαθηματικά είναι σημαντικά χαμηλότερη από την αναμενόμενη για την ηλικία, τη σχολική τάξη και για το επίπεδο νοημοσύνης του
 • Τα μαθησιακά προβλήματα επηρεάζουν σημαντικά τη σχολική επίδοση ή τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής
 • Εάν υπάρχει αισθητηριακό έλλειμα αλλά οι μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνούν αυτές που σχετίζονται με το έλλειμα
Διαταραχή στη γραπτή έκφραση

Οι πιο συνήθεις τύποι προβλημάτων περιλαμβάνουν γραμματικά λάθη, στίξη, οργάνωση παραγράφων, ορθογραφικά λάθη και γραφικό χαρακτήρα.

Κριτήρια:

 • Η επίδοσή του στα γραπτά είναι σημαντικά χαμηλότερη από την αναμενόμενη για την ηλικία, τη σχολική τάξη και για το επίπεδο νοημοσύνης του
 • Τα μαθησιακά προβλήματα επηρεάζουν σημαντικά τη σχολική επίδοση ή τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής
 • Εάν υπάρχει αισθητηριακό έλλειμα αλλά οι μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνούν αυτές που σχετίζονται με το έλλειμα

ΔΕΠ-Υ

Επίμονο μοτίβο έλλειψης προσοχής ή / και υπερκινητικότητας / παρορμητικότητας. Η συμπεριφορά του δεν εξηγείται από κάποια άλλη διαταραχή (π.χ. νοητική στέρηση).

Κριτήρια:

 • Τα συμπτώματα να έχουν εμφανιστεί πριν την ηλικία των 7 ετών
 • Τα συμπτώματα να είναι παρόντα για τουλάχιστον 6 μήνες
 • Δεν μπορεί να προσέξει τις λεπτομέρειες
 • Δεν μπορεί να διατηρήσει την προσοχή του
 • Δε φαίνεται να παρακολουθεί/ακούει
 • Δεν ολοκληρώνει μια δραστηριότητα
 • Κακή οργάνωση
 • Χαμηλής ποιότητας νοητική συγκέντρωση
 • Χάνει τα πράματά του
 • Η προσοχή του διασπάται εύκολα
 • Ξεχνάει

Κλείσε ένα ραντεβού με την Ελισάβετ

Loading...

Επικοινωνία

7 + 12 =